Ministerstvo pôdohospodárstva podporí regióny aj prostredníctvom miestnych akčných skupín

  • MPRV SR reaguje na potreby MAS podpísaním memoranda o dodatočných finančných prostriedkoch – možnosť alokácie ďalších 60 miliónov eur
  • Hlavným cieľom MAS je tvorba pracovných miest a vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít

 

Bratislava, 9. máj 2017 – Viac financií pre miestne akčné skupiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev. K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže v čase pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie IROP a PRV SR.

 

„Podpis memoranda je ďalším dôkazom nášho dôsledného prístupu k podpore verejno-súkromných partnerstiev. Podporíme tak tvorbu nových pracovných miest a rast životnej úrovne na celom Slovensku. Oceňujem spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, verím, že tieto finančné prostriedky využijú miestne akčné skupiny čo najefektívnejšie,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Memorandum o zabezpečení dodatočných finančných prostriedkov pre implementáciu stratégií CLLD do výšky 60 miliónov eur z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu podpísala ministerka spolu s predsedom vlády Róbertom Ficom a predsedom ZMOS Michalom Sýkorom. Konečný alokovaný objem financií bude závislý od úspešnosti čerpania Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Výzva na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) je už spustená.  Žiadosti môžu verejno-súkromné partnerstvá podávať od 9. mája do 15. júna 2017. Kvalitné stratégie pre aktuálne programové obdobie 2014-2020 budú vybrané do konca leta. Ministerstvo pôdohospodárstva pristúpilo k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20 000 km na 40 000 km2. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov.

 

„Významným prínosom pre regióny je prístup zdola-nahor, keď si regióny sami zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom,“ dodala ministerka Gabriela Matečná. Kritériá sú nastavené tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Hlavným aspektom bude miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Ministerstvo už poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka zrealizovať prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre aktuálne programové obdobie. Školenia k výzve prebiehajú od 9. do 12. mája 2017. Následne prebehne školenie aj na celý implementačný model. Ministerstvo tak podáva pomocnú ruku každému VSP, aby implementácia prebehla úspešne a kvalitne.

 

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor – samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.


Posted in Novinky

Oznam pre VSP/MAS

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenie CLLD (http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=11494)

V uvedenom dodatku bola  zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014-2020.

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR. (Pozvánky na školenia sú uvedené na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1336).

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.


Posted in Novinky

AGROREZORT PODPORÍ MAS

Bratislava 9. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev (VSP). K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Programu rozvoja vidieka (PRV) SR. Informoval o tom dnes hovorca MPRV Vladimír Machalík.

“Podpis memoranda je ďalším dôkazom nášho dôsledného prístupu k podpore verejno-súkromných partnerstiev. Podporíme tak tvorbu nových pracovných miest a rast životnej úrovne na celom Slovensku. Oceňujem spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), verím, že tieto finančné prostriedky využijú miestne akčné skupiny (MAS) čo najefektívnejšie,” uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Memorandum o zabezpečení dodatočných finančných prostriedkov pre implementáciu stratégií CLLD do výšky 60 miliónov eur z prostriedkov PRV SR a IROP podpísala ministerka spolu s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom ZMOSu Michalom Sýkorom. Konečný alokovaný objem financií bude závisieť od úspešnosti čerpania PRV SR a IROP.

Výzva na získanie štatútu MAS je už spustená. Žiadosti môžu verejno-súkromné partnerstvá podávať od 9. mája do 15. júna 2017. Kvalitné stratégie pre aktuálne programové obdobie 2014 až 2020 budú vybrané do konca leta. MPRV pristúpilo k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20.000 km2 na 40.000 km2. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov.

“Významným prínosom pre regióny je prístup zdola-nahor, keď si regióny samy zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom,” dodala Matečná.

Kritériá sú nastavené tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Hlavným aspektom bude miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. MPRV už poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka zrealizovať prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre aktuálne programové obdobie. Školenia k výzve sa uskutočňujú od 9. do 12. mája 2017. Následne sa uskutoční školenie aj na celý implementačný model. MPRV tak podáva pomocnú ruku každému VSP, aby sa implementácia zrealizovala úspešne a kvalitne.

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú a z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor, samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.

R.FICO: Spolupráca vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska má mimoriadne vysokú kvalitu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) to dnes vyhlásil po stretnutí s predsedom združenia Michalom Sýkorom a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou (nominantka SNS).

“Je tomu tak preto, lebo dlhodobo komunikujeme a veci nezanedbávame,” zdôraznil premiér. Počas spoločného stretnutia si partneri podľa neho urobili inventúru záväzkov, ktoré spoločne prijali.

Zároveň sa stali signatármi memoranda, ktoré podpísali počas tlačovej konferencie. “Memorandum nám umožňuje nastaviť akúsi cestovnú mapu, pokiaľ ide o implementáciu významných operačných programov, ktoré zabezpečujú rozvoj vidieka,” uviedol Fico.

Na základe neho vláda SR deklaruje, že v prípade vzniku dodatočných finančných zdrojov počas implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka a po priebežnom napĺňaní cieľov oboch programov, vytvorí podmienky pre intenzívnejšiu implementáciu stratégií CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou – Community Led Local Development) až do výšky 60 miliónov eur.

Podľa ministerky podpisom memoranda vláda deklaruje vytvorenie takzvaných verejno-súkromných partnerstiev. “Musím povedať, že tieto partnerstvá sú iniciované zdola nahor, to znamená, že mestá a obce si vytvárajú svoje stratégie, kde ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR cez svoj integrovaný regionálny operačný program a program rozvoja vidieka vie podporiť takéto iniciatívy,” priblížila ministerka Matečná.

Ako ďalej uviedla, takáto cestovná mapa je veľkým záväzkom ministerstva vzhľadom na určité požiadavky združenia ZMOS, aby svoje stratégie vedeli do konca roka naplniť.

Michal Sýkora uvítal podpis memoranda, ktoré obsahuje mapu s termínmi a úlohami. “Dnes sme pokračovali v sérii rokovaní s predsedom vlády a členmi vlády o tom, ako sa riešia vecné problémy miestnej samosprávy,” vyhlásil predseda ZMOS.

Ocenil spoluprácu s vládou SR a vyzdvihol partnerský dialóg. “Z našej strany môžem povedať, že tie rokovania sú vždy vecné a hľadáme riešenia, nehľadáme výhovorky. Najväčšou hodnotou v súčasnosti je stabilita vo financovaní miestnej územnej samosprávy,” uzavrel Sýkora.

Premiér ďalej avizoval, že aj počas najbližšieho 28. snemu ZMOS-u, ktorý sa bude konať budúci týždeň, budú môcť hovoriť o naplnení dohôd. “Sú to predovšetkým dohody týkajúce sa realizácie a čerpania prostriedkov z viacerých operačných programov. Či je to operačný program rozvoja vidieka, alebo je to integrovaný operačný program, kde chceme dať jasné záväzky aj vo vzťahu k mestám, obciam, starostom a primátorom, ako sa tieto operačné programy budú vyvíjať a čo všetko chceme urobiť, aby bolo maximálne čerpanie finančných prostriedkov, aby z týchto peňazí mali mestá, obce a slovenský vidiek čo najväčší prospech,” konštatoval.

Ďalej spomenul opatrenia týkajúce sa limitov vo verejnom obstarávaní, kde sa urobil podľa neho prelomový krok zvýšenia limitu z 5000 eur na 15.000 eur. “Naďalej môžem konštatovať významnú finančnú stabilitu samosprávy,” uzavrel.

zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/financie-mprv-sr-podpori-regiony-aj-p/258769-clanok.html


Posted in Novinky

Pozvánka na seminár (školenie) pre MAS a VSP – 12.5.2017 Košice

Vážení predstavitelia MAS a VSP,

Pozývame Vás na seminár pre MAS a VSP, ktorý organizuje Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Košický kraj z poverenia MPRV SR. Seminár sa bude konať 12. 5. 2017 v Košiciach (budova magistrátu). Tento seminár je súčasťou školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Pozvánku s programom zasielame v prílohe. Vašu účasť na seminári môžeme zaručiť iba registrovaným účastníkom, ktorí sa môžu prihlásiť formou vyplnenia návratky http://www.mediinvest.sk/navratka

Prosíme Vás o dochvíľnosť, nakoľko prednášky vedie zástupca MPRV SR – zohľadnite, prosím, aj dopravnú situáciu na trase Prešov-Košice a jej pripájačoch v ranných hodinách. Čo sa týka parkovania v Košiciach, odporúčame využiť parkovisko v blízkom OC Galéria:

PARKOVACÍ DOM A STREŠNÉ PARKOVISKO

Po – Pi: Na týchto parkoviskách sú 3 hodiny parkovania zdarma.
Po 3 hodinách je spoplatnené sumou 1€/hod.

VONKAJŠIE PARKOVISKO (PRED DATASOM)

Po – Pi: Na tomto parkovisku je 1 hodina parkovania zdarma.
Po 1 hodine je spoplatnené sumou 1€/hod.

 

Pripomíname Vám aj možnosť adresovať cez nás otázky ku Dodatku č.4 ku Systému riadenia CLLD (môžete ich zasielať dnes do 15:00), prípadne si otázky môžete pripraviť na košický seminár.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk


Posted in Novinky

Výzva pre VSP (MAS) zverejnená 2.5.2017

 

Dobrý deň,

Dávame Vám do pozornosti zverejnenie výzvy pre MAS/VSP č. 21/PRV/2017 (Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín):

http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8201

Rovnako boli zverejnené aj prílohy ku výzve vrátane Systému riadenia CLLD so zapracovaným Dodatkom č. 5.

 

Zároveň Vám pripomíname možnosť zúčastniť sa seminára „LEADER a komunitný rozvoj“ dňa 12. mája v Košiciach – informácie v nižšie uvedenej preposlanej správe.

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk

 


Posted in Novinky

Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 4 ku Systému riadenia CLLD

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle Systém riadenia CLLD a Dodatok č. 4 k Systému riadenia CLLD:

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=11411

 

V poradí druhý dokument je uvedený „so sledovaním zmien“, ktoré sa týkajú predovšetkým MAS.

Zároveň je podľa aktuálneho harmonogramu výziev plánované vyhlásenie novej výzvy v podopatrení 19.2 (udelenie štatútov MAS) v termíne APRÍL 2017.

 

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk


Posted in Novinky

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 20/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 20.10.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie:  19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne zmeny kritérií pre výber konečného počtu Miestnych akčných skupín a zároveň zmeny výšky alokácie na projekt s ohľadom na kritériá akými je počet obyvateľov, rozloha územia, počet obyvateľov a zamestnanosť. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 – Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

(http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165)

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk


Posted in Novinky

Najnovšie správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Dobry den.
Prave si citate najnovsie spravy Podohospodarskej platobnej agentury.
Spravy boli dodane na WWW server PPA v casovom obdobi: 03-04-2017 – 10-04-2017
Pocet sprav: 6, pocet dokumentov ATIS: 4
_______________________________________________________________________

Sprava c.1 – [OZNAMENIE]
***************************
PPA zverejnila v Podpory  / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Ziadost o
platbu  Prilohu c. 4 k ZoP – zoznam povinnych priloh k ZoP – opatrenie 8.5.
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8152

Sprava c.2 – [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV OPRH 2014-2020]
*********************************************************
PPA oznamuje, ze v ramci jednotlivych vyziev OPRH 2014-2020 bude priebezne
aktualizovat volnu cast indikativnej alokacie na jednotlive vyzvy, aby sa
mohli ziadatelia efektivne rozhodovat pri predkladani ZoNFP.
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8153

Sprava c.3 – [NARIADENIE VLADY SR C. 75/2015 Z. Z.]
******************************************************
z 8. aprila 2015, ktorym sa ustanovuju pravidla poskytovania podpory v
suvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zneni nariadenia vlady
Slovenskej republiky c. 163/2015 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20170401

Sprava c.4 – [OZNAMENIE ZO DNA 06.04.2017]
*********************************************
Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ze aktualizovala na webovom sidle PPA, v
casti PPA / Podpory  / Projektove podpory  / PRV 2014-2020  / Vyzvy  /
Opatrenie 4  / Podopatrenie 4.1 …
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8164

Sprava c.5 – [OZNAMENIE O ZRUSENI VYZVY C. 20/PRV/2016]
**********************************************************
Podohospodarska platobna agentura ako poskytovatel pre Program rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (dalej len “PRV SR 2014 – 2020”)
oznamuje, ze dna 06.04.2017 zrusila Vyzvu na predkladanie ziadosti o
schvalenie strategie miestneho rozvoja vedeneho komunitou a udelenie
statutov Miestnych akcnych skupin, cislo vyzvy 20/PRV/2016 …
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8165

ATIS c.1 – [JATOCNE ZVIERATA A MASO – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
*****************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1515

ATIS c.2 – [JATOCNA HYDINA A VAJCIA – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
*****************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1516

ATIS c.3 – [MLIEKO A MLIECNE VYROBKY – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
******************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1517

ATIS c.4 – [OBILNINY A ZEMIAKY – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1518

Svoje postrehy, nazory, ci pripomienky posielajte na adrese
http://www.agroforum.sk
Ak sa chcete odhlasit z odoberania sprav, mozete tak urobit kliknutim na
stranku
http://www.apa.sk/subscribe.php?email=bednarova@hornatorysa.com&code=8b46667
6ec83a35786c53ea2e097fff5&signoff=1

____________________________________
Agroinstitut Nitra, s.p.


Posted in Novinky

Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka č. 2

Na stiahnutie tu:  Newsletter_NSRV SR_2_cislo


Posted in Novinky

Nový formát informácií z NSRV

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka,

 

Prihovárame sa Vám prostredníctvom nového informačného formátu NEWSLETTER NSRV SR.

Účelom Newslettera je poskytnúť špecializované informácie beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Jeho obsahom budú informácie Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a informácie o pripravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).

  V PILOTNOM ČÍSLE PRINÁŠAME

Začíname                                                                                1

Štatút MAS môžu získať všetci žiadatelia            1

Oznamy PPA                                                                          2

Aktuality MPRV SR                                                              2

Kalendár udalostí                                                                  2

Databáza projektov PRV SR 2007 – 2013                         2

 

Newsletter bude vychádzať len v elektronickej podobe každý druhý týždeň a bude distribuovaný formou emailovej správy členom NSRV SR a iným aktérom rozvoja vidieka.

Váš tím NSRV SR

 

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk

 

PRÍLOHA: Newsletter_NSRV SR_1_cislo


Posted in Novinky