Pozvánka na seminár (školenie) pre MAS a VSP – 12.5.2017 Košice

Vážení predstavitelia MAS a VSP,

Pozývame Vás na seminár pre MAS a VSP, ktorý organizuje Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Košický kraj z poverenia MPRV SR. Seminár sa bude konať 12. 5. 2017 v Košiciach (budova magistrátu). Tento seminár je súčasťou školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Pozvánku s programom zasielame v prílohe. Vašu účasť na seminári môžeme zaručiť iba registrovaným účastníkom, ktorí sa môžu prihlásiť formou vyplnenia návratky http://www.mediinvest.sk/navratka

Prosíme Vás o dochvíľnosť, nakoľko prednášky vedie zástupca MPRV SR – zohľadnite, prosím, aj dopravnú situáciu na trase Prešov-Košice a jej pripájačoch v ranných hodinách. Čo sa týka parkovania v Košiciach, odporúčame využiť parkovisko v blízkom OC Galéria:

PARKOVACÍ DOM A STREŠNÉ PARKOVISKO

Po – Pi: Na týchto parkoviskách sú 3 hodiny parkovania zdarma.
Po 3 hodinách je spoplatnené sumou 1€/hod.

VONKAJŠIE PARKOVISKO (PRED DATASOM)

Po – Pi: Na tomto parkovisku je 1 hodina parkovania zdarma.
Po 1 hodine je spoplatnené sumou 1€/hod.

 

Pripomíname Vám aj možnosť adresovať cez nás otázky ku Dodatku č.4 ku Systému riadenia CLLD (môžete ich zasielať dnes do 15:00), prípadne si otázky môžete pripraviť na košický seminár.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk


Posted in Novinky