Členstvo v MAS

Žiadosť-o-členstvo .rtf

Žiadosť-o-zrušenie-členstva .rtf

Žiadosti posudzuje predsedníctvo MAS na svojom najbližšom zasadnutí