Výzva pre VSP (MAS) zverejnená 2.5.2017

 

Dobrý deň,

Dávame Vám do pozornosti zverejnenie výzvy pre MAS/VSP č. 21/PRV/2017 (Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín):

http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8201

Rovnako boli zverejnené aj prílohy ku výzve vrátane Systému riadenia CLLD so zapracovaným Dodatkom č. 5.

 

Zároveň Vám pripomíname možnosť zúčastniť sa seminára „LEADER a komunitný rozvoj“ dňa 12. mája v Košiciach – informácie v nižšie uvedenej preposlanej správe.

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk

 


Posted in Novinky