Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 4 ku Systému riadenia CLLD

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle Systém riadenia CLLD a Dodatok č. 4 k Systému riadenia CLLD:

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=11411

 

V poradí druhý dokument je uvedený „so sledovaním zmien“, ktoré sa týkajú predovšetkým MAS.

Zároveň je podľa aktuálneho harmonogramu výziev plánované vyhlásenie novej výzvy v podopatrení 19.2 (udelenie štatútov MAS) v termíne APRÍL 2017.

 

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk


Posted in Novinky