Ministerstvo pôdohospodárstva podporí regióny aj prostredníctvom miestnych akčných skupín

  • MPRV SR reaguje na potreby MAS podpísaním memoranda o dodatočných finančných prostriedkoch – možnosť alokácie ďalších 60 miliónov eur
  • Hlavným cieľom MAS je tvorba pracovných miest a vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít

 

Bratislava, 9. máj 2017 – Viac financií pre miestne akčné skupiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev. K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže v čase pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie IROP a PRV SR.

 

„Podpis memoranda je ďalším dôkazom nášho dôsledného prístupu k podpore verejno-súkromných partnerstiev. Podporíme tak tvorbu nových pracovných miest a rast životnej úrovne na celom Slovensku. Oceňujem spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska, verím, že tieto finančné prostriedky využijú miestne akčné skupiny čo najefektívnejšie,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Memorandum o zabezpečení dodatočných finančných prostriedkov pre implementáciu stratégií CLLD do výšky 60 miliónov eur z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu podpísala ministerka spolu s predsedom vlády Róbertom Ficom a predsedom ZMOS Michalom Sýkorom. Konečný alokovaný objem financií bude závislý od úspešnosti čerpania Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Výzva na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) je už spustená.  Žiadosti môžu verejno-súkromné partnerstvá podávať od 9. mája do 15. júna 2017. Kvalitné stratégie pre aktuálne programové obdobie 2014-2020 budú vybrané do konca leta. Ministerstvo pôdohospodárstva pristúpilo k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20 000 km na 40 000 km2. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov.

 

„Významným prínosom pre regióny je prístup zdola-nahor, keď si regióny sami zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom,“ dodala ministerka Gabriela Matečná. Kritériá sú nastavené tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Hlavným aspektom bude miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Ministerstvo už poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka zrealizovať prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre aktuálne programové obdobie. Školenia k výzve prebiehajú od 9. do 12. mája 2017. Následne prebehne školenie aj na celý implementačný model. Ministerstvo tak podáva pomocnú ruku každému VSP, aby implementácia prebehla úspešne a kvalitne.

 

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor – samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.


Posted in Novinky