Oznam pre VSP/MAS

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenie CLLD (http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=11494)

V uvedenom dodatku bola  zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014-2020.

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR. (Pozvánky na školenia sú uvedené na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1336).

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.


Posted in Novinky