Najnovšie správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Dobry den.
Prave si citate najnovsie spravy Podohospodarskej platobnej agentury.
Spravy boli dodane na WWW server PPA v casovom obdobi: 03-04-2017 – 10-04-2017
Pocet sprav: 6, pocet dokumentov ATIS: 4
_______________________________________________________________________

Sprava c.1 – [OZNAMENIE]
***************************
PPA zverejnila v Podpory  / Projektove podpory  / PRV 2014-2020 / Ziadost o
platbu  Prilohu c. 4 k ZoP – zoznam povinnych priloh k ZoP – opatrenie 8.5.
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8152

Sprava c.2 – [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV OPRH 2014-2020]
*********************************************************
PPA oznamuje, ze v ramci jednotlivych vyziev OPRH 2014-2020 bude priebezne
aktualizovat volnu cast indikativnej alokacie na jednotlive vyzvy, aby sa
mohli ziadatelia efektivne rozhodovat pri predkladani ZoNFP.
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8153

Sprava c.3 – [NARIADENIE VLADY SR C. 75/2015 Z. Z.]
******************************************************
z 8. aprila 2015, ktorym sa ustanovuju pravidla poskytovania podpory v
suvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zneni nariadenia vlady
Slovenskej republiky c. 163/2015 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/75/20170401

Sprava c.4 – [OZNAMENIE ZO DNA 06.04.2017]
*********************************************
Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ze aktualizovala na webovom sidle PPA, v
casti PPA / Podpory  / Projektove podpory  / PRV 2014-2020  / Vyzvy  /
Opatrenie 4  / Podopatrenie 4.1 …
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8164

Sprava c.5 – [OZNAMENIE O ZRUSENI VYZVY C. 20/PRV/2016]
**********************************************************
Podohospodarska platobna agentura ako poskytovatel pre Program rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (dalej len “PRV SR 2014 – 2020”)
oznamuje, ze dna 06.04.2017 zrusila Vyzvu na predkladanie ziadosti o
schvalenie strategie miestneho rozvoja vedeneho komunitou a udelenie
statutov Miestnych akcnych skupin, cislo vyzvy 20/PRV/2016 …
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=8165

ATIS c.1 – [JATOCNE ZVIERATA A MASO – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
*****************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1515

ATIS c.2 – [JATOCNA HYDINA A VAJCIA – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
*****************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1516

ATIS c.3 – [MLIEKO A MLIECNE VYROBKY – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
******************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1517

ATIS c.4 – [OBILNINY A ZEMIAKY – PREHLAD CIEN 13. TYZDEN]
************************************************************
http://www.apa.sk/download.php?afID=1518

Svoje postrehy, nazory, ci pripomienky posielajte na adrese
http://www.agroforum.sk
Ak sa chcete odhlasit z odoberania sprav, mozete tak urobit kliknutim na
stranku
http://www.apa.sk/subscribe.php?email=bednarova@hornatorysa.com&code=8b46667
6ec83a35786c53ea2e097fff5&signoff=1

____________________________________
Agroinstitut Nitra, s.p.


Posted in Novinky