Nový formát informácií z NSRV

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka,

 

Prihovárame sa Vám prostredníctvom nového informačného formátu NEWSLETTER NSRV SR.

Účelom Newslettera je poskytnúť špecializované informácie beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Jeho obsahom budú informácie Riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a informácie o pripravovaných aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR).

  V PILOTNOM ČÍSLE PRINÁŠAME

Začíname                                                                                1

Štatút MAS môžu získať všetci žiadatelia            1

Oznamy PPA                                                                          2

Aktuality MPRV SR                                                              2

Kalendár udalostí                                                                  2

Databáza projektov PRV SR 2007 – 2013                         2

 

Newsletter bude vychádzať len v elektronickej podobe každý druhý týždeň a bude distribuovaný formou emailovej správy členom NSRV SR a iným aktérom rozvoja vidieka.

Váš tím NSRV SR

 

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk

 

PRÍLOHA: Newsletter_NSRV SR_1_cislo


Posted in Novinky