Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

Vážení predstavitelia MAS a VSP,

Zasielame Vám link na zverejnenú tlačovú správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ku MAS. Informáciu zverejnila NSRV SR.

 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1274

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

_______________________________________________________________________

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

  • Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola
  • Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií
  • Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur

Bratislava, 28. február 2017 – Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur.

Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti.

„Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.

Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí štvrťrok 2017.

MPRV SR takto zabezpečí pokrytie väčšieho územia kvalitnými stratégiami. Nová výzva prinesie transparentne pridelenie alokácií a reálne nastavené opatrenia v stratégiách rozvoja územia. O finančné prostriedky sa pritom môžu uchádzať aj tie miestne akčné skupiny, ktoré dostali v prvom kole negatívne hodnotenie projektového zámeru. Neraz to bolo kvôli formálnym nedostatkom, pričom vo viacerých prípadoch išlo o fungujúce a etablované zoskupenia.

MPRV SR zároveň upozorňuje, že sa týmto uzatvára proces výberu stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou. Celá finančná alokácia bude rozdelená medzi všetky potenciálne MAS, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru. Ďalšie výzvy vyhlásené nebudú.

MAS sú verejno-súkromnými partnerstvami, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju.

 

Dokumenty na stiahnutie

 


Posted in Novinky

Nové vydanie Spravodajcu NSRV SR

Vážení členovia Národnej siete rozvoja vidieka SR,

Zasielame Vám nové číslo časopisu Spravodajca NSRV SR. Články v tomto čísle tvorila aj naša Regionálna anténa v spolupráci s členmi NSRV. Keďže časopis je vydávaný pravidelne, radi privítame Vaše príspevky do časopisu. Ak máte zaujímavé témy, podujatia či zrealizované projekty, môžete ich propagovať aj takouto formou.

 

Časopis a jeho staršie vydania si môžete prezrieť aj na prekliku http://nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59

Tlačená verzia časopisu bude k dispozícii aj v našej kancelárii.

 

S pozdravom / Best regards

 

Mgr. Dana Osifová

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj             

 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Tel. 0948 635 525

www.mediinvest.sk

antenapresov@mediinvest.sk

 

Na stiahnutie v pdf => Spravodajca NSRV SR


Posted in Novinky